Livsenergier.dk

                                                                        Bevidsthed

                                            Glæde

                                                    Balance

• NYT

Jeg kan komme ud og fortælle om healing og energi hvis i er en gruppe der har interesse i at vide mere om det.


Hvor kan du finde mig?

Jeg er flyttet til Møn hvor jeg har min klinik.Behandlinger

En standard healing tager typisk en time.

Et møde starter gerne med at vi taler sammen i 5-10 minutter indtil vi har fundet et fælles mål med healingen. Din opgave under healingen er, tillade healingen og  herefter vende blikket indad og observere dig selv under forløbet.

Efter nogle dage vil jeg være glad for din tilbagemelding. Du er altid velkommen til at ringe eller skrive om dine oplevelser, og stille spørgsmål hvis du har behov.

Min tilgang til samtale med dig er en intuitiv evne, som gør det muligt at komme i kontakt med dine grundlæggende behov og ressourcer.

Jeg har en ærlig og opmærksom interesse for dit budskab og en veludviklet indfølingsevne.

Optankning og afbalancering:

Dette er en energibehandling med det formål at hæve din energi og afbalancere dig. Det kan være når du føler dig udkørt pga. stress, eller når du har været ude for krævende samtaler/samvær med personer som bruger af din energi, eller lignende.

Et møde à 1 times varighed

Prisen er kr. 500,-

Find dig selv!

Find din indre engel - forløb:

Du vil med denne behandling bevæge dig imod en større bevidst forbindelse til det kosmiske og dit indre. Du får startet en proces som letter dig for unødvendig bagage og gør dig fri og let.

Processen kan, alt efter hvad du kommer med, være mere eller mindre hård, og kræve noget af dig. Du vil givetvis efterhånden komme til at se dine svagheder, overbevisninger, blokeringer og traumer i øjnene, for de er en del af den bagage du skal af med for at finde dig selv.

Pga. de dybe forløsende og healende effekter, der er af denne behandling, gennemføres den over minimum 2 måneder så du får tid til at tilpasse dig og integrere det nye. En proces der tilpasses den enkeltes behov.

Et standardforløb ser således ud:

1. møde, varighed ca. 2 timer:

Inspireret samtale om dine udfordringer og dine behov.

Genetablering af dine energetiske forbindelser til det kosmiske og jorden.

Genetablering af din oprindelige energetiske skabelon.

2. møde efter 2 uger, varighed ca. 2 timer:

Rensning af dit astrallegeme og lavere mentale legeme.

3. møde efter 2 uger, varighed ca. 1 time:

Udrensning og forløsning af energier som ikke arbejder for dig.

4. møde efter 2 uger, varighed ca. 1 time:

Udrensning og forløsning af energier som ikke arbejder for dig.

5. møde efter 2 uger, varighed ca. 1 time:

Udrensning og forløsning af energier som ikke arbejder for dig.

Integration af åndsenergien.

Prisen for forløbet er kr. 2.900,-

Forløsning og udrensning:

Dette er en forløsende healing for alle som føler behov for at udvikle sig.

Du har f.eks. et ønske om at komme uhensigtsmæssige handlemønstre til livs, hæmmende måder at tænke på, eller enhver anden mental eller tilstand som du bevidst har besluttet dig for at gøre op med.

Et møde á 2 timers varighed pris kr. 1000,-

Åndsintegration(Auratransformation):

Kort beskrevet forener Åndsintegrationen éns intuition og handlekraft, hvilket forstærker den personlige udstråling og gennemslagskraft. Derved lader man sig ikke så let gå på af større eller mindre modstand fra omverdenen. Man bliver mere livsglad og lader sig ikke absolut diktere af en skjult dagsorden, som man ikke selv kan stå inde for. Desuden bliver man bedre i stand til at definere sig selv som menneske samt til at markere sine grænser i forhold til omverdenen.

Et møde à 2-3 timers varighed, samt en efterfølgende afbalancering på ½-1 time.

Prisen er kr. 1.500,-Find dig selv!

Transportudgifter:

Jeg tager gerne på besøg hos dig. Blot skal jeg nævne at jeg ved længere ture tager kr. 100,- pr. time + kr. 1,60 pr. kørte kilometer.