Livsenergier.dk

                                                                        Bevidsthed

                                            Glæde

                                                    Balance

• NYT

Jeg kan komme ud og fortælle om healing og energi hvis i er en gruppe der har interesse i at vide mere om det.


Hvor kan du finde mig?

Jeg er flyttet til Møn hvor jeg har min klinik.Engel?

Er du klar til at komme videre i din udvikling?

Du er en person i udvikling, som har en dyb tro på en holistisk verden. Du har en intuitiv fornemmelse af en større sammenhæng, som "saglig" argumentation ikke kan rokke ved.

Du har eksperimenteret med eller arbejder med, alternative behandlingsformer og livsstil. Når du er sammen med andre ligesindede kalder du dig lysarbejder, Shaumbra, fakkelbærer eller anden betegnelse for en som arbejder for lyset.

Du står ved et vendepunkt og oplever at du har brug for hjælp, et kærligt puf i den rigtige retning, for at komme videre. Og nu er du i din søgen kommet til denne hjemmeside.

Jeg kan hjælpe dig med at, løfte din frekvens så du vibrerer i samklang med denne tids energi; få integreret kristusvibrationen i dit hjertecenter, så det åbner sig mere; hjælpe dig med at forløse traumer, blokeringer og anden urenhed fra dit astrale legeme og således bidrage til din videre udvikling.

Menneskelig Engel ?

Den Menneskelige Engel er en Deva, som har udviklet sit hjertecenter. Ideen med at den menneskelige engel skulle ned på jorden var oprindeligt for at rense ud. De har siden deres ankomst arbejdet med at transformere de lunare og andre mørke energier til lys og det vil de gøre i lang tid fremover. De er underlagt Hierakiet og De 12 ærkeengle (de tolv store, 13 med Uri’el som er en syntese af de 12). Indtil afslutningen af forrige årtusinde har de 12 haft ansvaret for menneskets bevidsthedsmæssige udvikling på jorden, men i takt med at jorden og menneskene på den har udviklet sig er deres tilstedeværelse blevet unødvendig og nu er kun deres energi tilbage, idet de selv er steget op til 5. dimension (det mentale niveau). Ansvaret for de 12 energier/stråler er blevet givet til menneskene at integrere selv.

Den menneskelige Engel, har således fået et større ansvar, for nu skal de dels integrere de 12’s energier og dels udbrede dem til jordens øvrige indbyggere og til jorden selv, således at jorden og menneskeevolutionen kan stige op til næste bevidsthedsniveau, som ligeledes er 5. dimension.

De Menneskelige Engle har mange navne, f.eks.:

·         Lysarbejdere

·         Shaumbra

·         De 144.000 udvalgte (johannes evang.)

·         Den første instrømning

·         Ærkeenglenes afkom

·         Produktet af de to evolutionsliner; mennesker og devaer

Nogen ved at de tilhører denne gruppe andre har glemt det. Nogle mærker at deres ”sjælskontrakt” er udløbet/ophørt, og de ved ikke hvad der sker eller hvad de skal gøre.

Der er lavet en liste over symptomer som er typiske for denne gruppe. Den er selvfølgelig vejledende og må ikke tages for andet. Disse symptomer kan også være tegn på sygdom, som skal behandles af en læge.

12 Symptomer som er typiske for gruppen af menneskelige engle.

1. Kroppen smerter, specielt i nakke, skulder og ryg.

Dette er et resultat af intense ændringer af dit Spirituelle DNA.

En slags opvågning af din Guddommelige kerne. Dette er et overgangsfænomen.

2. En følelse af dyb indre ”ked-af-det-hed” - uden nogen synlig årsag.

Du frigør dig fra fortiden (både dette liv og tidligere) og det forårsager en indre tilstand af ked-af-det-hed. Sammenlign det med, at du skal flytte fra et hus som du har boet i igennem mange, mange år, til et helt nyt hus. Du glæder dig og ønsker det nye hus, men er samtidig vemodig over, at skulle forlade det gamle. Dette er et overgangsfænomen.

3.Trang til at græde uden nogen tydelig årsag.

Som punkt 2. Det er sundt og godt at lade tårerne flyde. Det hjælper til at løsne den gamle tilbageholdte energi. Overgangsfænomen.

4. Pludselig karriere eller jobskifte.

Et meget almindeligt symptom. Når du forandrer dig, forandrer verden omkring dig også. Lad være med at bekymre dig om, at finde ”det perfekte job” eller karriere lige nu. Du er i en overgangsfase og måske kommer der mange jobskifte før du finder et der passer lige til dig.

5. Tilbagetrækning fra familiære relationer.

Du er forbundet med din biologiske familie via gammel Karma. Når du bliver fri af den karmiske cyklus, bliver båndene til dine gamle relationer frigjort. Det vil blive tydeligt, at du trækker dig tilbage, men igen det er en overgangsfase. Efter en periode, udvikler du nye relationer til dem.Denne nye relation vil være baseret på en ny energi uden karmisk forbindelse.

6. Ændret søvnmønster.

Det er sandsynligt, at du vil vågne mange nætter imellem kl. 02 og 04. Der arbejdes meget i dig og det forårsager ofte, du vågner op for at ”trække vejret”. Ingen grund til bekymring. Hvis du ikke kan falde i søvn igen, stå op og gør noget i stedet for at ligge i din seng og spekulere.

7. Intense drømme.

Disse kan indeholde både krig, kampe, forfølgelsesdrømme eller drømme om monstre. Du er ved at forløse de gamle energier, der ofte er symboliserede som krig, flugt og ”spøgelser”. Igen et overgangsfænomen.

8. Fysisk desorienteret.

Til tider kan du føle, at du mangler jordforbindelse. Du vil føle dig ”rum- retnings-forvirret” . Du kan have svært ved at føle begge ben på jorden samtidig og du kan have en følelse af at ”gå imellem 2 verdener”. Når din bevisthed er på vej ind i den nye energi, kan din krop af og til komme lidt bagud. Tilbring mere tid i naturen for at hjælpe den nye energi at grundfæste sig. Dette ændres med tiden.

9. Tiltagende ”self-talk”.

Du vil opdage, at du oftere går og taler med dig selv. Du kan pludselig opdage, at du har småsludret med dig selv den sidste halve time. Der sker en ny form for kommunikation i dig og du er ved at opdage toppen af isbjerget med denne ”self-talk”. Denne konversation vil tage til over tid, og den vil blive mere flydende, mere sammenhængende og mere indsigtsfuld. Du er ikke ved at blive skør, du er bare på vej ind i den nye energi (lysarbejderens energi).

10. Ensomhedsfølelse – selv i selskab med andre.

Du kan føle dig alene og isoleret fra andre. Du kan føle en trang til at undgå selskaber, grupper og mængder af folk. Som lysarbejder følger du en indviet og ensom sti. Det er svært at relatere til andre, da din følelse af ensomhed kan forårsage angst. Denne følelse af ensomhed er også forbundet med det faktum, at dine Guider har forladt dig. De har været hos dig på hele din rejse igennem både dette her liv og tidligere. Nu var det tid for dem, at lade dig alene, så du kan fylde dig med din egen Guddommelighed. Dette ændres over tid. Det tomrum du føler, erstattes efterhånden af følelsen af Kærlighed og energien fra din egen Guddommelighed.

11. Mangel på Lidenskab.

Du kan føle dig totalt uden lyst til noget. Det kan også være, at det du gør, gøres uden den store lidenskab. Lad være med at presse dig selv, men tillad dig selv at ”gøre ingenting”. Det er OK, det er en del af processen og det er kun en overgang. Det er en slags ny ”Åndelig Self Energy” du skal tilføres. Det kan sammenlignes lidt med at tilføje ny software til din computer. I begge tilfælde er der brug for en kortere periode, hvor der er ”lukket”.

12. En dyb længsel efter at vende Hjem.

Dette er måske den sværeste og mest udfordrende af alle tilstandene. Du kan føle en dyb og inderlig trang til at forlade denne planet og vende Hjem. Det er ikke en suicidalfølelse. Den er ikke baseret på vrede eller frustration. Du ønsker ikke at gøre et stort nummer ud af dine følelser, eller forårsage dramatik for dig selv eller dine omgivelser.

Der er bare en lille del af dig, der ønsker at komme Hjem. Årsagen til dette er simpel: Du har færdiggjort din karmiske cyklus i dette liv og er nu klar til at begynde en ny epoke af dit liv, stadig i din fysiske krop. Igennem denne forvandlingsproces, har du opnået en indre hukommelse af, hvordan der er på den anden side.

Er du klar til endnu en inkarnation? Er du klar til at tage udfordringen og bevæge dig ind i den Nye Energi?

Ja. Faktisk ville du være klar til at ”komme hjem” lige nu , men du er kommet så langt nu, at det ville være ærgerligt at gå før ”filmen slutter”. Desuden, har ånderne brug for din hjælp her på jorden, så du kan hjælpe andre med at overgå til denne Nye Energi. Ånderne har brug for jordiske guider som du, der har taget rejsen fra den gamle energi til den nye.

Den sti du vandrer på lige nu, sørger for at du får de erfaringer, der gør dig i stand til at blive Lærer for ”Det Nye Guddommelige Menneske ”Husk at uanset hvor ensom og mørk din rejse kan synes – er du aldrig alene.