Livsenergi

                                           Glæde

                                                   Balance

• NYT

Jeg kan komme ud og fortælle om healing og energi hvis i er en gruppe der har interesse i at vide mere om det.


Hvor kan du finde mig?

Jeg er flyttet til Møn hvor jeg har min klinik.Ny spirituel kurs.

Der er behov for at vi tænker os godt om, hvorvidt vi gør det rigtige med vores samfund. Det forekommer mig, at vi har slået os til tåls med nogle dårlige løsninger på vigtige områder i vort samfund. Vi lever med stigende forurening af jord, vand og luft i produktivitetens navn, og i profittens navn. Teknologier er til rådighed for at undgå disse nedbrydende gener.

Vi lever med at vore gamle skal vantrives og nærmest udstødes når de ikke er produktive længere. Alle bør da selvfølgeligt have den fornødne omsorg og respekt fra sin familie og fra samfundet, så længe man lever.

Vi lever med at børn skal være adskilt fra familien en stor del af deres barndom, fordi vi har for travlt til at tage os af dem, her kunne de gamle jo hjælpe til. Det er dem som har erfaringen at øse af.

Vi lever med at Kristendom, Islam eller enhver anden religion, som er et budskab om kærlighed, bruges til at slå hinanden i hovedet med. Og vi har slået flere mennesker ihjel i Guds navn, end for nogen anden sag.

Vi lever med at mange ikke har noget at spise, og mange ikke har noget sted at bo, at der er mange som ikke oplever og modtager den kærlighed som de har behov for. Der er masser af jord og mad i verden, det er bare at fordele goderne. Der er rigeligt råd til det.

Vi lever i en verden hvor man forestiller sig at man kan stoppe vold med vold? Et paradoks i sig selv. Vold kan kun helbredes med kærlighed.

Kan det virkelig være rigtigt at det kun kan være sådan? Jeg er måske naiv og dagdrømmer, men jeg tror det ikke. Jeg tror der er en bedre verden til os hvis vi vil. Så jeg siger til alle jer, som jeg er sikker på sidder der ude og syntes det samme som jeg, men bare ikke lige kan få det sagt. Jeg tror på at der findes noget bedre for os, og jeg tror vi kan skabe det sammen.

De fleste mennesker har de samme ønsker for sig selv, og for verden. Vi vil gerne leve i fred i trygge omgivelser, hvor vi har det vi skal bruge til dagen og vejen. Vi vil gerne have udvikling imod en større forståelse af os selv og verden omkring os. Vi vil gerne kunne virke kreativt med såvel krop som ånd, og skabe en ny storslået version af os selv ud fra vores mest fantastiske vision om hvem vi er.

Grundlæggende er alle mennesker godt klar over hvad der er ”rigtigt” og ”forkert”, forstået som ”det der virker” og ”det der ikke virker”, i bestræbelserne på at nå disse mål, når de føler efter i sig selv. Her hjælper intuitionen os på vej.

I bøgerne ”Guddommelige samtaler” 1 til 3, ”Venskab med gud”, ”Samvær med Gud” og ”De nye Åbebaringer”, giver Neale Donald Walsch gennem sine samtaler med Gud nogle bemærkelsesværdige indsigter omkring hvem ”vi” er, hvad vi ønsker os og hvorfor, hvad vi gør og hvorfor, om misforståelser og skævvridning af det guddommelige budskab og meget andet, som rammer plet hos mig i en grad der får mig til at indse at der er behov for at revurdere vores trosforestillinger omkring Gud og os selv, for at opnå de mål vi grundlæggende alle sammen har til fælles. Det går ikke an at fortsætte som hidtil.

Jeg har her samlet essens fra bogen ”De nye Åbenbaringer”, som i høj grad opsummerer og sammenfatter budskabet, der kan danne grundlag for nye diskussioner omkring livet som vi forstår det og som vi forsvarer det i dag. Er man ateist, er der mange af disse udsagn, som vil få jer til at slå bremserne i, fordi ordet Gud bliver anvendt. Erstat ordet ”Gud” med ”Liv” eller ”Kærlighed”, det giver det samme resultat, for det er det samme der tales om. Tror du på gud eller Allah eller en helt femte, kan der være andet der støder dig. Min opfordring til dig er: Tro på at dette ikke blev skrevet for at støde nogen, for det gjorde det ikke. Prøv at integrere de dele af teksten, som taler til dig, i din egen tro og lad resten være.

1.    De fem skridt imod fred:

a.    Vi kan vælge at indrømme at nogle af vore gamle overbevisninger om Gud og Livet, ikke længere fungerer

b.    Vi kan vælge at indrømme at der er noget vi ikke forstår om Gud og Livet, og denne forståelse kunne ændre alt.

c.    Vi kan vælge at være villige til at skabe en ny forståelse for Gud og Livet, en forståelse, der kunne frembringe en ny livsstil på jorden.

d.    Vi kan vælge at være modige nok til at udforske og undersøge denne nye forståelse, og, hvis den er i overensstemmelse med jeres indre sandhed og viden, at udvide jeres trosforestillinger til at omfatte dem.

e.    Vi kan vælge at leve vores liv som udtryk for jeres højeste og mest storslåede overbevisninger i stedet for som en benægtelse af dem.

2.    De fem fejltagelser om Gud:

a.    Vi tror at Gud har brug for noget.

b.    Vi tror at det kan mislykkes for Gud at få det hun har brug for.

c.    Vi tror at Gud har adskilt sig fra os fordi vi ikke har givet ham det han har brug for.

d.    Vi tror at Gud kræver af os at vi giver hende det hun har brug for.

e.    Vi tror at Gud vil udslette/straffe os såfremt vi ikke giver ham det han har brug for.

3.    De fem fejltagelser om livet:

a.    Mennesker er adskilt fra hinanden

b.    Der er ikke nok af det som mennesker har brug for, for at være lykkelige.

c.    For at få fat på noget af det, der ikke er nok af, er det nødvendigt for mennesker at konkurrere indbyrdes.

d.    Nogle mennesker er bedre end andre mennesker.

e.    Det er i orden at løse de alvorlige stridspunkter, som de andre fejltagelser skaber, ved at slå hinanden ihjel.

4.    Erklæringer, som forstået og udlevet, healer og skaber en fredelig verden:

a.    Vi er alle ét: Lavet af samme stof, fra samme kilde af Livsenergi/Gudsenergi, som stadigt ændrer sig og aldrig er det samme. Det som er mig nu, er dig om lidt eller har lige været det. Hvad jeg gør mod dig, gør jeg mod mig selv. Fordi, der er kun ét selv, det guddommelige, som vi alle er et fragment af.

b.    Vores måde at gøre tingene på, er ikke bedre, blot anderledes. En erkendelse af, at der ikke er nogen absolutte sandheder. Sandheden opleves forskelligt af forskellige individer. Der er mange sandheder, og de er alle ligeværdige.

c.    Der er intet vi behøver at gøre: Gud kræver ikke at vi gør noget som helst for at vinde hendes gunst. Vi skal ikke spise noget bestemt, gå i noget bestemt tøj, gennemføre bestemte ritualer eller gå i kirke eller vise underdanighed, hvis ikke vi har lyst til det. Gud har ikke behov for noget, for Gud er alt hvad der èr og alt hvad der ikke èr, og har således alt. Da vi er et fragment af gud, ville det betyde at Gud skulle have forventninger til sig selv. Vi skal alle i himlen, uanset hvordan vi vælger at leve. Der er ikke noget rigtigt eller forkert, der er kun ”det der virker” og ”det der ikke virker”.

d.    Der er nok: Der er nok af alting, kærlighed, tryghed, plads, mad . . . . . . Så der er ikke behov for at konkurrere om det. Der er rigeligt ressourcer på jorden til at alle kan få dækket deres basale behov, så det er ikke nødvendigt at slås for det. Der er rigeligt af Guds kærlighed, så der er ikke behov for at konkurrere om den.

a.    Gud er aldrig holdt op med at kommunikere direkte med mennesker, Gud har kommunikeret med og gennem mennesker fra tidernes begyndelse. Gud gør det også i dag.

b.    Hvert eneste menneske er i lige så høj grad noget særligt som alle andre mennesker, der nogensinde har levet, lever nu eller nogensinde kommer til at leve. I er alle budbringere, Hver eneste af jer. I kommer med et budskab til livet om livet hver dag. Hver time. Hvert øjeblik.

c.    Ingen vej til Gud er mere direkte end nogen anden vej. Ingen religion er den ”eneste sande”, intet folk er ”det særligt udvalgte”, og ingen ”profet” er ”den største”.

d.    Der er intet, Gud har brug for. Gud kræver intet for at være glad. Gud er selve indbegrebet af glæde. Derfor kræver Gud intet af nogen eller noget i universet.

e.    Gud er ikke et enestående supervæsen, der lever et eller andet sted i universet eller uden for det og har de samme følelsesmæssige behov og er underkastet de samme følelsesmæssige storme som mennesker. Det, som er Gud, kan ikke såres eller beskadiges på nogen måde, og derfor har det intet behov for at hævne eller straffe.

f.     Alle ting er én ting. Der er kun én ting, og alle ting er en del af den ene ting, som ér.

g.    Rigtigt og forkert findes ikke, Der findes kun det, der virker, og det, der ikke virker, alt efter hvad I stræber efter at være, gøre eller få.

h.    I er ikke kroppen. Den, I er, er uden grænser og uden ende.

i.     I kan ikke dø, og I vil aldrig bliver dømt til evig fortabelse.

5.    De ”nye” Indsigter:

Alle disse udsagn skriger på opmærksomhed. De rammer mig, og jeg tror, der er mange, der har det som jeg.

Kender man ikke bøgerne, kan dette måske give appetit på at dykke ned i materialet, som omhyggeligt forklarer udsagnene og deres effekt på vort samfund og på os som mennesker.

Hvis man har lyst til at være med til at udbrede dette budskab, som ikke skal opfattes som en ”ny” religion, men nærmere en overbygning på de efterhånden meget gamle budskaber som vor nuværende trosretninger baserer sit virke på. Hvis det vinder genklang, og I spørger ”hvordan gør vi”. Så kan det gøres ved at ”være det” i dagligdagen, altså at leve det ud, og vise vores omgivelser at det er vores overbevisning og tro på, at dette er vejen frem imod målet.

Her kommer forfatterens egen peptalk:

Neale Donald Walsch om ”De nye Åbenbaringer”:

På denne usædvanlige bogs sider har vi fået alle de oplysninger, vi har brug for til at ændre vores liv og helbrede vores verden. Det eneste spørgsmål, der står tilbage, er, om vi vælger at gøre det?

Lige nu har menneskeheden brug for hjælp. Gud har ydet os hjælp og nu skal hjælpen komme fra dig.

Ja nu er det op til dig, Dig og Mig.

Vi er nødt til at slutte os til de andre – politikerne, soldaterne, økonomerne, industrien, de religiøse ledere og alle dem, som vi før i tiden har ”overladt ansvaret til”. Vi er nødt til at slutte os til dem og hjælpe dem med at se, hvad det er for en verden, vi i realiteten gerne vil skabe, fordi de indtil nu ikke har frembragt de resultater, vi alle siger, at vi ønsker. Vores verden befinder sig stadig på randen af en verdensomspændende katastrofe, og den bevæger sig hen imod, ikke længere væk fra den totale selvødelæggelse.

Vi kan ikke længere se forbi den kendsgerning, at det, vore ledere og samfundsinstitutioner har foretaget sig, ikke virker. Se dig omkring. Mægtige virksomheder smuldrer og bringes til fald af løgnene i egne regnskaber. Kirker har mistet troværdigheden på grund af deres eget skamløse hykleri. Hære på tusinder af mand og militærbudgetter i milliardklassen er blevet meningsløse stillet over for en halv snes mennesker, som er ligeglade med døden. Og det, der skulle være det mest retfærdige og mest demokratiske politiske system på jorden, kan ikke engang gennemføre et præsidentvalg korrekt.

Så nu er det op til almindelige mennesker, de anonyme masser, at blive en del af teamet. At lede teamet. Vi bliver nødt til at placere os sammen med de andre og selv blive ledere, mens vi som personer, som familie, som landsbyer, som købstæder, som storbyer, som stater, som nationer genopbygger vores verden – en idé og et øjeblik – en ad gangen.

Vi har ventet tilstrækkelig længe. Nu skal vi se at komme i gang med opgaven, hver eneste af os, med at ændre den fremherskende forestilling om, hvem vi er i forhold til hinanden, og hvad livet i virkeligheden drejer sig om.

Denne bog forsyner os med redskaberne til at gøre det. Det eneste, der er brug for nu, er engagement. Vi skal være interesserede. Vi skal være modige. Vi skal dele med hinanden.

Vi skal være interesserede nok til at yde vores bedste.

Vi skal være modige nok til at gøre det nu.

Vi skal dele med hinanden i et sådant omfang, at vi hver på sin måde berører hele verden med vores kærligheds strålende lys, og med sandheden om, hvem vi virkelig er, og hvem vi vælger at være.

Det, vi har brug for lige nu, er, at menneskeheden får en ny ide om selve menneskeheden. En ide, der kunne føre til vældige og varige forandringer i den måde, vi ser og oplever os slev på og lever vores liv på

De udfordringer, vi kommer til at stå over for, er, at mange mennesker ikke ønsker at forandre sig, Der er nogle, som tror, at forandring ikke er mulig, mens andre overhovedet ikke tror, at menneskeheden står over for reelle farer. Atter andre synes simpelthen ikke at have viljen til at gøre det, der skal til for at gøre en forskel. Men en fredens gyldne tidsalder er inden for vores rækkevidde. Det eneste, der mangler nu, er viljen til at skabe den.

Alle ting skabes ved hjælp af tre grundlæggende redskaber: Forståelse, evne og vilje. Langt om længe har vi forståelsen og evnen. Viljen er det sidste element i enhver proces, der har med valg at gøre. Den er skabelsens ultimative redskab. Hvor der er vilje, er der en vej. Uden viljen kan vi intet gøre.

Jeg holdt et foredrag i Zürich i foråret 2002, hvor jeg talte om menneskers modstand mod forandring, selv når de er stillet over for mulige katastrofale følger af manglen på denne evne.

”I dette liv vii helst klynge os til vore gamle overbevisninger og fordomme og adfærdsformer, og vi har ikke lyst til at lave om på dem eller acceptere, at der udfordres, selv om vi siger, at vi trygler om en anden slags verden. Løsningen kunne ligge lige for næsen af os, og de fleste af os ville ikke engang tage den til os.

Vi har ikke lyst til at forandre os, vi har ikke lyst til at give slip. Vi ønsker, at alle andre skal forandrer sig. Vi vil gerne have, at verden forandrer sig, men vi vil ikke have, at VORES verden forandrer sig

Men hvis vi ønsker, at verden skal forandre sig, er vi nok nødt til at begynde at kigge på de slående selvmodsigelser i vores egen adfærd.

Jeg er ikke forskellig fra dig. Jeg har ikke korrigeret mine mest selvdestruktive adfærdsformer mere end du har. Dette er altså ikke et spørgsmål om at lade dig høre for noget. Jeg er helt på linje med dig. Men så meget ved jeg: Hvis vi ikke hjælper hinanden, støtter hinanden, udfordrer hinanden, fører hinanden op på et nyt bevidsthedsniveau, så, kære venner, kommer vi alle til at gå ned sammen.

Og det ønsker jeg ikke for os. Vi kan gøre det bedre end det. Vi kan ændre vores liv og vores verden, men --- Vi er nødt til at nære et dybt ønske om at gøre det. Og vi er nødt til at forpligte os på at begynde her, præcis hvor vi er, og ikke ’der ovre’, hvor den anden befinder sig.

Derfor udfordrer jeg  jer til at udfordre mig. Når som helst I ser, at jeg opfører mig på en måde, hvor jeg ikke lever op til den, jeg er, som I kender mig, eller som fører til resultater for mig, som I ved, at jeg slet ikke ønsker, skal I sige det til mig.

Ikke kritisk. Ikke vredt. Men kærligt.

Sig blot … ’jeg ved, at det ikke er den, du er. Jeg ved, at det ikke er, hvad du virkelig vælger. Og jeg vil gerne give dig tilbage til dig selv’.

Og derpå skal i give mig lov til at gøre det samme for jer.

Hvis vi vil gøre det for hinanden, kan intet bremse os på vores vej til himlen”.

Og nu vil jeg sige det samme til dig, som læser denne bog.

Lad os få hinanden til at vågne op. Lod os gøre en ende på vores langvarige globale mareridt. Lad os være det fyrtårn, der viser vej, når den anden farer vild. Lad os være dem, der bringer lys. Lad os være den første dominobrik.

Jeg syntes man kan diskutere, og det vil man nok også, hvor langt der er til afgrunden, hvis vi fortsætter som nu. Men jeg syntes ikke at der kan være nogen tvivl om at vi på et tidspunkt bliver tvunget til at handle. Hvorfor så ikke starte nu, inden det bliver så slemt at vi ikke kan vende tendensen. Livet går videre på baggrund af vore hensigter med det, og jeg ved, at hvis verden forandrer sig skyldes det dig og andre som dig, der vælger at gøre en forskel i deres daglige liv.

Lad os søge det kærlige valg, den kærlige beslutning, det kærlige kompromis o.s.v.

I bogen ”Venskab med Gud” nævnes 3 kærlighedsdræbere, og de kommer her da jeg syntes de passer fint i konteksten af dette brev.

De tre ting som virker nedbrydende på kærligheden er:

1.    Forventning: En tilstand hvor vi forestiller os, at et andet menneske i dit liv, skal opføre sig på en bestemt måde, skal vise sig, som den vi tror vedkommende er, eller den vi ønsker vedkommende er.

2.    Jalousi: Hvis vi elsker et andet menneske, fortæller vi vedkommende at han/hun kun skal elske os, ellers bliver vi jaloux. vi vogter også over job, interesser, børn eller hvad som helst andet, vi mener er vigtigt. Kærlighed skal ikke begrænses.

3.    Behov: vi forestiller os, at der er noget uden for os selv, som vi ikke selv har (men det er der ikke, eftersom vi er fragmenter af Gud J), og som er nødvendigt for dig for at blive lykkelig. Så sælger du det du har for at få det du tror du har behov for. Sådan lever mange sammen og kalder det kærlighed.

Der er mulighed for at studere dette budskab mere indgående på: www.inspiretheworld.com www.beingthechange.net og www.cwg.org .

Hvis nogen af jer skulle have lyst til at gøre noget for at skubbe på udviklingen, er I meget velkomne til at skrive/ringe tilbage til mig. Så kan vi måske diskutere budskabet, og sammen flytte nogle holdninger hos os selv, såvel som, at finde områder hvor vi kan ”praktisere”. Jeg ønsker ikke at dette skal være en teologisk diskussion, men i høj grad en praktisk diskussion om hvordan vi ændrer kursen imod noget mere attraktivt for alle.

Det er i høj grad en øvelse i nytænkning og villighed til at slagte hellige køer når det er nødvendigt. Livets essens er ”forandring”, så nytter det altså ikke noget at vi stædigt holder fast i det gamle af angst for det ukendte.

Jeg vil gerne til sidst slå fast: Jeg er ikke blevet sekterisk og ønsker ikke at etablere mig som prædikant. Det er ikke et forsøg på at hverve medlemmer til en ny tro. Jeg er et menneske som tror på noget bedre og gerne vil i kontakt med andre, der har det som jeg.

Mange kærlige hilsener

Andreas